MUDr. Martina Kalinová

praktická lékařka pro děti a dorost

Květnové náměstí 7
252 43 Průhonice
Firemní telefon: +420 271 752 217
Mobilní telefon: +420 722 648 655
IČ: 63830892Co je aktuálního u nás?

UKONČENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE

 

Vážení rodiče, milí pacienti,

tento vzkaz se mi nepíše lehce, protože vím že naprosté většině z vás sdělením, které obsahuje, příliš radost neudělám.

Doba už ale nazrála a po dvou letech opakovaného oddalování už opravdu a definitivně odcházím do důchodu.

V průhonické ordinaci jsem pracovala od jara 1993. Nejprve jako zaměstnankyně OÚNZ Zbraslav,  od ledna 1996 pak jako soukromá praktická lékařka pro děti a dorost. Někteří z vás jste byli už tehdy mými pacienty a v současné době ke mně chodíte se svými dětmi.  Vždycky mě moc potěšilo, když jste se mi vrátili :-) 

V době, kdy jsem začala pracovat jako soukromá dětská lékařka, bylo v Průhonicích a okolí tak málo dětí, že mě finančně podporovala několik let obec. Z původních ani ne 400 pacientů se obvod postupně rozrostl a v současné době ke mně chodí 1064 dětí. Zároveň bohužel obdobným tempem, ne-li rychlejším, narůstá i objem administrativy a přibývá mnoho dalších záležitostí souvisejících s privátní lékařskou praxí, nikoli však s medicínou jako takovou. Což je právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla odejít.

V červenci to budou dva roky, kdy už  jsem v důchodovém věku. Zůstávala jsem hlavně proto, že jsem doufala, že se mi podaří za sebe sehnat náhradu  a nedojde tak k situaci, kdy mí pacienti zůstanou bez lékaře. Situace v naší republice je teď ale taková, že pediatrů spíše ubývá, než že by přibývali         a my, kteří ještě ordinujeme, jsme vesměs  ve věku nad 60 let. Takže najít někoho mladého, kdo by ode mne průhonické žezlo převzal, je v podstatě nereálné. Párkrát už svitla naděje, že se přeci jen zadaří, ale bohužel stejně rychle jak svitla, tak také i zhasla. Proto vám, ač velmi nerada, musím sdělit, že ordinace, do které jste se svými dětmi chodili, bude 30.6. otevřena naposledy. 1.7.2023 už bude uzavřena bez náhrady. Máte tedy necelé dva měsíce  na to, abyste našli svým dětem nového pediatra. Žádost o předání zdravotní dokumentace s razítkem nově vybraného lékaře musíte dodat do ordinace do 15.6.2023. Zdravotní dokumentace těch, kteří pediatra neseženou, bude do 10 dnů po uzavření ordinace předána na Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 111, Praha 5. Po té, co své děti zaregistrujete v nové ordinaci, obdrží registrující lékařka po vyžádání dokumetaci do svých rukou nebo si ji vyzvednete s její žádostí a Vaším písemným potvrzením vy sami.

Abych vám alespoň trochu pomohla, uvádím formulář, publikovaný na webu MZČR, který je po vyplnění odeslán zdravotní pojišťovně. Ta by vám měla poslat seznam lékařů, kteří ještě přijímají nové pacienty. Případně můžete oslovit pojišťovnu svých dětí rovnou.

 https://nedostupnapece.mzcr.cz 

V současné době vím, že ještě několik dětí je ochotna přijmout MUDr. Zárubová v Dolních Břežanech   a MUDr. Königová Wachsmuth v Uhříněvsi.

Děti nad 15 let zaregistrují i někteří všeobecní praktičí lékaři. ("Lékaři pro dospělé.")

Samozřejmě kdyby kdokoli z vás věděl o dětské lékařce nebo dětském lékaři, kteří by chtěli ordinaci převzít nebo se v ní během týdne střídat a pracovat  na částečný úvazek nebo se nechat mnou zaměstnat, budu ráda za jakoukoliv nabídku. Původně jsem měla vizi, že budu ordinovat ještě dál, ale jen jeden nebo dva dny v týdnu. Bohužel jsem nenašla pediatra ani na částečný úvazek. Nepomohl dokonce ani motivační příspěvek 150 000 Kč, který nabídla obec tomu, kdo by po mně ordinaci převzal. Nerada vás nechávám na holičkách, ale bohužel mi nic jiného nezbývá. Bude se mi určitě stýskat jak po mých malých i větších pacientech, taky po vás rodičích, většinu z vás jsem měla opravdu ráda a ráda jsem měla i všechny své pacienty od 0 až do 19 let. Budu je moc postrádat. I tak už je ale moje rozhodnutí pevné.

30.6.2023 mi bude odejmuto krajským úřadem oprávnění dále provozovat lékařskou praxi. Přeji vám, abyste našli pro své ratolesti tu nejlepší dětskou lékařku nebo toho nejlepšího dětského lékaře, jakého si jen můžete přát a abyste jejich služby potřebovali pokud možno jen při preventivních prohlídkách  a očkování.

A hlavně přeji vám i vašim dětem pevné zdraví fyzické i duševní, co nejvíce spokojenosti a hodně radosti ze života.

MUDr. Martina Kalinová

 

 

Pokud dítě onemocní, zkuste nejprve podat léky podle příznaků, (na teplotu, na kašel, rýmu apod.,) teprve, když nevidíte žádný efekt, volejte do ordinace.                                             

Naopak neváhejte v současné době zavolat u velkých bolestí v krku, doprovázených horečkou.

 Jako vždy musíte být objednáni na konkrétní den a hodinu. Čas vašeho objednání je ten, kdy začínáte čekat na vstup do ordinace, nikoli ten, kdy do ní vstupujete.               

Snažíme se, abychom braly pacienty tak, jak byli objednáni, ale pokud máme komplikovaný případ, samozřejmě mu věnujeme delší dobu, než mu byla původně vyhrazena. Tím pádem se pak posune termín všem čekajícím. 

 

Ordinační hodiny pro nemocné  jsou od března 2020 přesunuty za hodiny vyhrazené pro preventivní péči.  Toto uspořádání se již do budoucna nebude měnit.

 

Stále platí:

 1) Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat telefonicky (271 752 217, 722 648 655) nebo  e-mailem na adrese  detska.sestra.pruhonice@email.cz (upřednostněte prosím objednání přes email)

Neobjednaného pacienta neošetříme!

2) Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

3) K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

4) Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se nejprve poraďte s lékařem telefonicky. Nechoďte do ordinace "jen preventivně" nebo se začínajícími projevy onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel) s bezteplotním průběhem.

5) Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu. 

 

Objednání na preventivní prohlídky a očkování posílejte na adresu detska.sestra.pruhonice@email.cz nebo domluvte telefonicky se sestřičkou.

 

Vážení rodiče,

pokud potřebujete pro vaše dítě posudek na tábor, nebo plavecký, lyžařský výcvik, na školu v přírodě a pod., přihlášku do školky, školy apod. , požádejte o vystavení VČAS. Zákonem stanovená doba na vystavení je čtrnáct dní. (V případě, že nemám k dispozici zprávy z odborných poraden, začíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední zprávy.)

Přinesete-li posudek s tím, že ho potřebujete vyplnit do druhého dne nebo dokonce na počkání, může se vám stát, že odejdete s prázdnou. A pokud ne, za vystavení zaplatíte cenu posudku + "expresní příplatek" - viz "Ceník výkonů v zájmu fyzické osoby" níže na stránkách.

Snažím se vám vyhovět co nejrychleji, ale posudky vyřizuji v takovém pořadí, jak je donesli rodiče před vámi a přijde mi nespravedlivé předbíhat pro něčí zapomnětlivost ty, kteří donesli posudek          s dostatečným předstihem.

 

Potřebuje-li vaše dítě posudek pro sportovní činnost ("razítko do legitimace"), musí v ordinaci absolvovat zdravotní prohlídku. Můžete přijít po předchozím objednání buď v ordinační době pro nemocné nebo se - s dostatečným předstihem - objednat mezi zdravé děti .

S sebou přineste:

1) žádost o posouzení zdravotní způsobilosti pro TV a sport - horní část vyplní sportovní oddíl, klub, škola nebo rodič

2) dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce

Oba formuláře naleznete zde na stránkách. Bez nich nelze posudek potvrdit a dát razítko do legitimace sportovce.

 

Pro vyšetření na řidičský průkaz je zapotřebí přinést kromě formuláře, požadovaného autoškolou, vyplněné "PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI".

Najdete je zde v seznamu dokumentů pod názvem "Lékařské prohlášení a posudek k řízení motorového vozidla."

 

 

Jak si správně mýt ruce v odkazu ZDE 

Informace o ordinaci MUDr. Martina Kalinová

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Průhonice

 

MUDr. Martina Kalinová poskytuje preventivní vyšetření zdravotního stavu, diagnostiku, ošetření a následnou léčebnou péči, aplikaci očkovacích látek a odběry krve a biologického materiálu na rozbory. 

 

Vybavení a služby ordinace:

  • Hemoglobinmeter - Mission Hb na měření hemoglobinu a výpočet hematokritu (objemu erytrocytů v jednotce krve).
  • Bilirubinmetr k měření intenzity novorozenecké žloutenky
  • Streptest na zjištění přítomnosti streptokoka v krku, tedy zda je nutná léčba antibiotiky.
  • CRP test, který pomáhá k rozlišení virové a bakteriální infekce a k rozhodování, zda je nutné nasazení antibiotik. 
  • Laura Smart močový analyzátor k rychlému vyšetření moči přímo v ordinaci
  • Bioptronová lampa k zapůjčení.
  • Nastřelujeme naušnice

 

První návštěvu novorozence po příchodu z porodnice je možné domluvit v domácím prostředí.

 

Nové pacienty přijímáme t.č. pouze tehdy, máme-li aktuálně volno po odchodu jiného registrovaného pacienta. 

 

doktorfone.cz

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Martina Kalinová

sestřička: Kateřina Škvorová

Cena za služby MUDr. Martina Kalinová

CENÍK VÝKONŮ V ZÁJMU FYZICKÉ OSOBY, NEHRAZENÝCH ZE ZDR. POJIŠTĚNÍ V OBORU PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, PLATNÝ OD 1.1.2015

 

I POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

a/ jesle a mateřské školky

1. přihláška 100 Kč

2. přihláška a každá další 50 Kč

b/ studium na středních školách/gymnázia,OSŠ,SOU…/*

1. přihláška 120 Kč

2. přihláška a každá další 60 Kč

c/ vyšší odborná škola*

1. přihláška 120 Kč

2. přihláška a každá další 60 Kč

d/ vysoká škola*

1. přihláška 130 Kč

2. přihláška a každá další 90 Kč

e /posudek o zdravotním stavu na školu v přírodě,zimní či letní tábor - platnost 2 roky

200 Kč vystavení do 14 dnů 

300  Kč vystavéní do týdne 

400 Kč vystavení do 48 hodin

500 Kč vystavení na počkání

f/ potvrzení pro zájmovou činnost a rekreační akce

/sportovní, hudební , výtvarná, umělecká činnost, pro účely reklamy apod./

včetně prohlídky - do 15 let  200 Kč

včetně prohlídky - nad 15 let  300 Kč

bez prohlídky  100 Kč

g/ potvrzení na jednorázové sportovní a rekreační akce

včetně prohlídky do15 let 180 Kč nad 15 let 200 Kč bez prohlídky 90 Kč

*Jsou-li podle indikačního seznamu pro volbu povolání nutná další

vyšetření,(ORL, ortopedické, dermatologické, vyšetření moči aj.), účtují se zvlášť

 

II LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY

a/ vypracování žádosti o lázeňskou léčbu na žádost pacienta nebo rodiny   300 Kč

b/ vypracování žádosti o pobyt v ozdravovně na žádost pacienta nebo rodiny  200 Kč

c/ zpráva o zdravotním stavu dítěte, 150 Kč

d/ lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte pro různé účely 100 Kč/10 min.

/prodloužení mateřské dovolené, neplacené dovolené, zlepšení

bytové situace, úprava pracovní doby apod./

e/ lékařská zpráva o proběhlém onemocnění na žádost kolektivního zařízení 50 Kč

f/ potvrzení pro školu o úplném nebo částečném osvobození z TV 100 Kč

g/ vyplnění zjišťovacího formuláře nebo zpráva pro sociální péči  na žádost pacienta nebo rodiny  200 Kč

h/ lékařská zpráva pro odklad školní docházky 100 Kč

ch/ výpis z dokumentace na žádost pacienta 200 Kč

i/ vyplnění tiskopisu pro plnění úrazové pojistky 200 Kč

j/ zpráva pojišťovně (nehradí-li sama) při uzavírání pojistky 150 Kč

k/ výpis z lékařské dokumentace pro účely soudu 200 Kč

l/ sociální šetření v rodině 200 Kč

 

III DALŠÍ VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

a/ vystavení zdravotního průkazu 300 Kč prodloužení 90 Kč

b/ vyšetření k žádosti o řidičský průkaz + vyplnění žádosti 500 Kč, rozšíření 150 Kč

c/ vyšetření k žádosti o zbrojní průkaz 400 Kč

d/ zpráva v cizím jazyce, vyšetření před cestou do zahraničí 300 -500 Kč dle náročnosti

e/ vyplňování cizojazyčných dotazníků       200,-Kč/ 15 min.

f/ vystavení duplikátu

vystavení duplikátu očkovacího, či zdravotního průkazu 150 Kč

vystavení duplikátu očkovacího průkazu v cizím jazyce 200 Kč

vystavení duplikátu OČR, receptu, žádanky na vyšetření apod. 100 Kč

g/ vstupní prohlídka pro zaměstnavatele (proplácí zaměstnavatel) 300 Kč

kontrolní prohlídka pro téhož zaměstnavatele 150 Kč

h/ potvrzení o zdravotním stravu pro brigády (studenti) 150Kč

ch/ nehrazené očkování (prohlídka + aplikace- bez ceny očkovací látky) 100 Kč

i/ potvrzení pro zaměstnavatele o doprovodu dítěte k lékaři 10 Kč (nevztahuje se na přinesené)

k/ jiné administrativní úkony za každých započatých 10 minut 100 Kč

i/ klinické vyšetření na žádost pacienta pro různé účely 300 Kč (celkové posouzení zdravotního stavu)

j/ kopie zdravotní dokumentace a výsledků vyšetření– 1 strana 5 Kč

l/ aplikace náušnic systémem Studex  jedno ucho 75 Kč + cena náušnice (dle vlastního výběru, nelze použít vlastní

    náušnice)

 

IV VYŠETŘENÍ LABORATORNÍ

a/ CRP přístrojem QuikRead (mimo pacientů, kde hradí pojišťovna) 120 Kč

b/ Streptest 120 Kč  (mimo pacientů, kde hradí pojišťovna) 

c/ cholesterol přístrojem CardioChek 165Kč

d/ glykemie na žádost pacienta nebo rodičů přístrojem GlucoLab 30Kč

e/ hemoglobín přístrojem Mission 30Kč

i/ vyšetření moči na abusus drog „papírkovou metodou“ á 1 droga 80 Kč (nutno domluvit předem)

j/ sáček na odběr moči 7 Kč

 

V LÉČBA BIOPTRONOVOU LAMPOU

150 Kč/20 min. ekzémy, poúrazové stavy (- lampa využívá polarizovaného světla k aktivaci regeneračních procesů tkání )

 

VII ZAPŮJČENÍ ČISTIČKY VZDUCHU NA TÝDEN

malá čistička Philips 100 Kč velká čistička Bionaire 200 Kč

 

VI ZAPŮJČENÍ KOJENECKÉ VÁHY NA TÝDEN

150 Kč

VIII NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

(či jiné odborné dokumentace)

Připravení archivované dokumentace (zahrnuje krytí nákladů spojených s vyhledáním v archívu a zpětné uložení)   50 Kč

Nahlížení do dokumentace pod vedením zdrav. (odborného) pracovníka (za každých započatých 15 minut)   75 Kč

Pacient při ambulantním ošetření a vyšetření (připravení i nahlížení, je součástí poskytované zdravotní péče)   bezplatně

Oprávněné osoby bez souhlasu pacienta, osvobozené od úhrady ze zákona (připravení i nahlížení)   bezplatně

 

IX HOMEOPATICKÁ PORADNA 

– v případě zájmu ceník k nahlédnutí v ordinaci

 

X CENÍK PRO NEPOJIŠTĚNÉ PACIENTY

(mimo zemí EU)- k nahlédnutí v ordinaci

 

XI SANKČNÍ OPATŘENÍ

- Neomluvené nedodržení termínu preventivní prohlídky a očkování 500 Kč

- Omluva až v den stanoveného termínu 250 Kč

- Neoznámení změny zdravotní pojišťovny nebo změny rodného čísla, čísla zdravotního průkazu pojištěnce („EHIC“) za každý neohlášený měsíc 150 Kč

Kde nás najdete?